home ligging foto's contact  
 
   

exploitatiezetel

  Humaniteitslaan 1
  1070 Anderlecht

maatschappelijke zetel

  Ottowash bvba
  Heesdijk 1
  2382 Poppel

  tel: 014 65 63 43
  mail: info@citywash.be

  ondernemingsnummer: BE 0893 208 563

  bank: Fortis 001-5368818-41
 
 

open 24u/24u - 7d/7d

 

C  I  T  Y  W  A  S  H     -     H  U  M  A  N  I  T  E  I  T  S  L  A  A  N    1    -    1  0  7  0     A  N  D  E  R  L  E  C  H  T